CAMPUS ESTIVO DI ATLETICA MENEGHINA: l'Atletica leggera a 360°!